Zlatá rybka

Tři policajti se zachrání po havárii transoceánského parníku a doplavou na
pustý ostrov. Žijí si tam vcelku spokojeně až do dne, kdy uloví zlatou rybku.
„Když mě pustíte, splním vám každému jedno přání!“
Policajti jsou nadšeni a první říká:
„Ať jsem hned doma!“
A zmizel. Tak druhý taky:
„Ať jsem hned doma!“
Zbyl tam velitel:
„Já se tady sám bojím! Ať jsou hned zpátky!“

Zlatá rybka
Hlasuj