Ze hřbitova

U brány hřbitova hledí muž na podivný průvod – za rakví kráčí muž s manželkou
a psem – dobrmanem a potom dlouhá řada mužů.
Stojící muž nevydrží a ptá se, kdo to ma pohřeb. Muž za rakví odvětí:
„To je pohřeb mojí tchýně. Vidíte toho dobrmana?
To on napadl tchýni a zakousl ji.“
„To je ale pes, nemohl byste mi ho půjčit na pár dní?“
„Proč ne, jen si musíte stoupnout na konec té řady!“

Ze hřbitova
4 (80%) 1 hlasů