Zázrak

Jedna sedmnáctka otěhotněla a lékař jí odmítl provést interrupci.
„Podívej, zůstaneš tady a až děcko porodíš, podstrčím ho jiné ženě a
řeknu jí, že měla dvojčata.“
Když ten den přišel, zrovna v nemocnici nebyla žádná jiná rodička. Jediným
dalším pacientem byl kněz. Doktor se rozhodl nebojácně dodržet slovo. Když se
kněz probral z narkózy, doktor mu říká:
„Nevím, jakým zázrakem je to možné, ale porodil jste syna. To on byl
příčinou vašich bolestí břicha.“
Kněz byl dojat zázračnou událostí a radostně přislíbil syna vychovat.
O mnoho let později, když ležel na smrtelném loži, si dal syna zavolat a
vysvětlil mu jeho zázračné zrození:
„Tak vidíš, synu. Já nejsem tvůj otec, ale tvoje matka. Biskup
Michal je tvůj otec.“

Zázrak
Hlasuj