Zajímavý výpočet

Některé matematické problémy se zdají být neřešitelné, ale příroda si řešení vždycky najde.
Zadání:
Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka.
Otázka zní: „Kde je tatínek?“
Úloha není tak neřešitelná jak se zdá….
věk dítěte = X
dnešní věk matky = Y
takže dnes platí: X+21 = Y
situace za 6 let: 5(X+6)=Y+6
řešíme jako soustavu dvou rovnic, dosadíme za Y:
5X+30=X+21+6
po zkrácení dostaneme: X = -3/4
Čili dítěti je dnes mínus třičtvrtě roku, což je devět měsíců.
Odpověď zní: „Tatínek je právě na mamince.“
[ad#ad-pod-clankem]

Zajímavý výpočet
Hlasuj