Výsadkář

Nový příslušník paradesantní jednotky se chystá ke svému prvnímu
seskoku. Pečlivě si projde své poznámky ze školení:
1) vyskočit z letadla
2) počítat do 20 a zatáhnout za levou šňůrku
3) neotevře-li se padák, zatáhnout za pravou šňůrku
4) pokud se stále neotevře padák, zatáhnout za obě šňůrky najednou
5) po doskoku vyhledat transportér a hlásit se veliteli
Voják vyskočí, počítá, zatáhne za levou šňůrku – a nic.
Po chvíli zatáhne za pravou, stejný výsledek.
Znejistí, zatáhne za obě a pořád nic.
Naštvaný voják se podívá do příručky a zařve:
„Jestli tam dole nebude čekat ten transportér,
tak mě teda pěkně naserou!!!“

Výsadkář
Hlasuj