Výročí

„Sire, dovolte, abych vám připomněl, že je dnes páté výročí dne, kdy
jste lady Sarah ráčil zavřít do sklepa.“
„Ach ano Jean, abych nezapomněl, přijďte mi za týden připomenout
také, že je páté výročí té krásné chvíle, kdy lady přestala řvát a zemřela hlady.“

Výročí
Hlasuj