Výměna prádla

Ráno si nechá velitel kasáren nastoupit celá kasárna a praví:
„Jak víte, vojáci, dnes jako pravidelně každý měsíc probíhá
výměna prádla. Nyní přečtu postup, jak bude výměna probíhat.
Novák si vymění prádlo s Dvořákem, Pospíšil s Krátkým…“

Výměna prádla
Hlasuj