Výlet do ZOO

Nedělní odpoledne. Rodinka si vyrazí do ZOO. Toulají se, až se dostanou do
pavilonu opic. V nestřeženém okamžiku gorilí samec popadne manželku, prorve ji
mřížemi dovnitř a začne z ní strhávat oblečení. Manželka zoufale křičí:
„Josef, Josef, co mám dělat???“
Manžel:
„Zkus říct jako doma, že tě bolí hlava.“

Výlet do ZOO
Hlasuj