Výběr

V jednom klášteře jeden církevní činitel vyrušil společnost mnichů při zajímavém
obřadu. Všichni mniši stáli nazí v jedné místnosti, kde s nimi byla jedna mladá,
pohledná a též nahá dívka. Pouze jeden mnich klečel v rohu čelem ke zdi.
Biskup se ptal jednoho z mnichů, co to všechno má znamenat. Mnich mu pověděl
toto:
„Naše víra nám dovoluje milovat se se ženou, pokud si to náš Pán
přeje. A Pánovo přání zjišťujeme podle prastarého obřadu, který funguje velice
jednoduše. V této místnosti poletuje jedna moucha. Kterému mnichovi prvnímu
sedne na přirození, ten se půjde milovat se sestrou Andělou.“
„A co tamten bratr, co klečí v koutě?“
„To má za trest, on podváděl, namazal si ho medem.“

Výběr
Hlasuj