Vánoční milosrdenství

V nacistickém zajateckém táboře se velící důstojník rozhodl, že na Štědrý Večer
propustí některé své vězně. Nejspravedlivější bude, když každému položí otázku a
ti, kteří odpoví správně, budou propuštěni. První přišel na řadu britský
důstojník. Němec se ho ptá:
„V roce 1912 se slavná loď srazit s ledovec. Jak se jmenovat ta loď?“
Brit nezaváhal, řekl, že Titanic, a byl propuštěn. Druhý přišel na řadu
Američan. Velitel se ho ptá:
„V roce 1912 se srazit Titanik s ledovec. Vy vědět, kolik životů být
tehdy ztraceno?“
Američan řekl, že 1517, a byl propuštěn. Třetí na řadu přišel Žid. Německý
velitel spustil:
„V roce 1912 se Titanik srazit s ledovcem a potopit. Tenkrát
zahynout 1517 lidí. Jak se jmenovali?“

Vánoční milosrdenství
3 (60%) 1 hlasů