U výplaty

Policajti mají výplatu, nadporučík je volá podle jména:
Šéf: Novák
Novák: Zde!
Šéf: 4800 Kč … (a Novák jde pro prachy)
Šéf: Mrkvička
Mrkvička: Zde!
Šéf: 5200 Kč … (a Mrkvička jde pro prachy)
Šéf: Souhrn … (…nikdo se neozývá…)
Šéf hlasitěji: Souhrn!! … (…zase ticho…)
Šéf zamumlá: To je blbec, má tu 183400 Kč, a nechce si to vzít…

U výplaty
Hlasuj