Tvrdý test

Do jednoho renomovaného kláštera chtěl vstoupit novic. Bylo mu řečeno, že musí
projít náročným testem sexuální zdrženlivosti. Test vypadal tak, že všichni
členové řádu se shromáždili spolu s novici v jedné místnosti. Všichni se svlékli
a na své údy si připevnili malé zvonečky. Poté byla do místnosti vpuštěna mladá
svůdná žena. Pokud někomu zazvonil zvoneček, nemohl být přijat za člena řádu.
Náš novic napoprvé neuspěl a členové mu radili:
„Běž na rok do pouště a žij osaměle, to ti pomůže, vytrénuješ si
vůli.“
Tak se mladík sebral a šel. Po roce stráveném meditacemi se navrátil do kláštera
k opakování testu. Ani napodruhé se nedokázal ovládnout a zazvonil. Byl tedy
poslán na další rok do pouště meditovat. Opět se navrátil, tentokráte již s
železnou vůlí. Odolal svodům mladého dívčího těla. Když to ostatní viděli,
představený řádu mu oznámil, že je přijat za člena a za odměnu za své odříkání
může oné sličné dívce alespoň políbit ruku.
Mladík tedy nelenil, vystoupil z řady, došel k dívce a sehnul se k její ruce.
V tom se z řady za ním ozvalo sborové zvonění.

Tvrdý test
Hlasuj