Telefonní novinky

Volají Američané Rusům, že vynalezli telefon do nebe,
Rusové přijedou a vytočí dlouhé číslo, ozve se:
„Svatý Petr, prosím?“
Tak Rusové, že to byl omyl, zaplatí potom 100 dolarů a odjedou.
Druhý den volaji Rusové Američanům, že vynalezli telefon do pekla. Tak Američani
přijedou, vytočí dvě nuly a ozve se:
„Haló, tady Lucifer!“
Oni se leknou, že to fakt funguje, a ptají se, co jsou dlužni za vyzkoušení.
„Jednu kopejku.“
„A proč tak málo?“
„To je místní hovor.“

Telefonní novinky
5 (100%) 1 hlasů