Telefonát

Volá lord domů:
„Ahoj Jeane! Za chvíli jsem doma. Nestalo se něco neobvyklého za mé
nepřítomnosti?“
„Ne, sire. Jenom jsem zlomil rýč.“
„Cože, rýč?“
„Ano, když jsem zakopával vašeho psa.“
„Cože, můj pes je mrtev?“
„Ano, uhořel v boudě.“
„Bouda hořela?“
„Ano, chytla od vašeho domu.“
„Cože, můj dům hořel?! Jakto???“
„Lady šla po schodech se svícnem a když se dozvěděla, že vaši dceru
znásilnili, upustila svícen.“
„Co?! Moji dceru znásilnili? A co je s lady?“
„Uhořela.“
„NE! Sakra, Jean, máte pro mne alespoň něco pozitivního?“
„Ano, sire. Vaše testy na AIDS.“

Telefonát
Hlasuj