Jeden matematickej

Přijde učitel do třídy a řekne:

Tak děti tato místnost má 15m2, sluníčko sem svítí pod úhlem 20 stupňů, kolik mi je let? Udivené děti otevřou pusu dokořán a neví.

Přihlásí se Pepíček a řekne: – 48 let

Na to učitel řekne:

– Jak jsi na to přišel Pepíčku?

Pepíček odpoví:

– Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta říká ze je napůl debil…

// zde najdete další vtipy o Pepíčkovi.

Read more