Rozdělení žen a mužů

Ženy se dělí na:
Václavky:    do 20 let – drží se kořenů
Blešky:        20 – 30 let – skáčou z postele do postele
Tesilky:       30 – 40 let – jsou k neroztrhání
Sokolky:     40 – 50 let – když se svléknou, člověk řekne: „No nazdar“
Cibulky:     50 let a výše – čím více se svlékají, tím více by člověk brečel

Rozdělení mužů dle hudebních nástrojů:
do 20 let      – Flétnista – vytáhne a hned hraje
20 – 35 let   – Houslista – 5 minut ladí a pak hodinu hraje
35 – 45 let   – Klarinetista – hodinu ladí a pak vrzne
45 – 55 let   – Basista – 2x zabručí a je konec
55 – 65 let   – Ladič – jenom ladí a hraje za něj někdo jiný
65 a výše    – Kapelník – neladí, nehraje, jenom ukazuje

Read more