Irský vtip

John O’Reilly pozvedl půllitr piva a prohlásil:
„Na to, abych strávil zbytek života mezi nohama své ženy!“
A tohle mu vyhrálo soutěž o nejlepší přípitek v místním klubu.
Když se vrátil domů, pochlubil se manželce Mary:
„Vyhrál jsem soutěž o nejlepší přípitek večera!“
Mary:
„Ano? A čímpak jsi to vyhrál, co jsi řekl?“
John:
„Abych strávil zbytek života sedíc v kostele vedle mé ženy!“
Mary:
„No, tak to je velice hezký Johne.“
Následující den, když potkala na rohu Johnovy kámoše, jeden z nich s úšklebkem zvolal:
„Mary, John vyhrál včera soutěž o nejlepší přípitek o tobě.“
Mary:
„Ó ano, řekl mi to a trochu jsem i byla překvapená. Víte, on tam byl za poslední čtyři roky jenom dvakrát.
Jednou tam usnul, a podruhé jsem ho musela tahat za uši, abych ho tam vůbec dostala!“

Read more