Štěstěna

Hary Havíř z Havířova se vleče nočním městem domů a tu najednou slyší:
„Uhni vlevo!“
Uhne vlevo a sotva se mine s hlubokou dírou. Tu zase slyší:
„Uhni vpravo!“
Uskoči a vedle něj profrčí auto. Hary se zastaví a ptá se:
„Kdo mně to tady tak dobře radí?“
„To jsem já, tvoje štěstěna,“ dostává odpověď.
„Hmmm,“ uvažuje Hary, „a mohl bych tě vidět?“
Tu se zjeví malá muška a začne poletovat kolem Haryho Havíře.
„Jé, štěstěnko, a mohla bys mi sednout tady do dlaně, abych si tě
moh’ líp prohlídnout?“
Stalo se a Hary začne najednou rukama tleskat a křičí:
„Kdes byla, ty svině, když sem sa ženil?“

Štěstěna
Hlasuj