Stavitel

„Sire, přišel dopis od radního Weisse, píše, že chce přes bažinu za
vaším domem postavit silnici. Mám poslat odmítavou odpověď?“
„Nikoli Jean, to by nepomohlo a trvalo by to moc dlouho, než by se
celá záležitost vyřešila. Napište mu, že souhlasím, ale musí si tu cestu přijít
zítra vykrokovat.“

Stavitel
Hlasuj