Sporná opatření

Za tramvají běží chlap. Tramvaj zastaví v zastávce a chlap taky zastaví a čeká.
Tramvaj se rozjede a chlap zase, co mu síly stačí, běží za tramvají. Z tramvaje
ho pozoruje babička. No a když vystoupí, tak jí to nedá a ptá se toho chlapa:
„Prosím Vás, a proč tady běžíte, proč si nenastoupíte?“
„No paní, takhle přeci ušetřím 3 kopejky.“
„A proč teda neběžíte za taxíkem, ušetřil byste 3 rubly.“

Sporná opatření
Hlasuj