Spolupráce

Kněz a rabín vedli kostelík a synagogu na jedné ulici naproti sobě. Protože měli
stejný časový plán, rozhodli se, že si společně koupí auto.
Když jej zakoupili, zaparkovali jej mezi svými pracovišti.
Za chvilku rabín vykoukl ven a vidí, jak kněz cáká na auto vodu. Protože bylo
nové a nepotřebovalo umýt, šel se zeptat, co jako kněz dělá.
„Žehnám mu svěcenou vodou.“
Rabín chvilku váhal, pak spěšně vešel do synagogy, za moment vyšel ven s pilkou,
došel ke kufru auta a uřízl tři cenťáky z výfuku.

Spolupráce
Hlasuj