Spěch

Na zastávce stojí autobus chystající se na odjezd.
Běží za ním celý zpocený chlap a křičí:
„Pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci!“
Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlapík doběhne k
zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká:
„Revize jízdenek!“

Spěch
Hlasuj