Školní výlet

Tak jak bylo na školním výletě? vyzvídá maminka od své dcery, která se vrátila domů.

Senzačně, nejkrásnější výlet jásá dceruška.

Hned ráno spadla paní učitelka do propasti a museli jsme celý den na ni házet kamení, než přestala křičet.

Školní výlet
5 (100%) 2 hlasůs