Sebevrah

Šel jsem takhle jednou po mostě a na zábradlí balancoval chlápek, který se
zjevně chystal ukonči svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:
„Hej, stůjte, nedělejte to!“
„A proč ne?“
„Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!“
„Co třeba?“
„Třeba… jste věřící nebo ateista?“
„Věřící.“
„Já taky! Jste křesťan nebo Žid?“
„Křesťan.“
„Já taky! Jste katolík nebo protestant?“
„Protestant.“
„Já taky! Jste episkopál nebo baptista?“
„Baptista.“
„Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve
Hospodina?“
„Z Církve Páně.“
„Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?“
„Z Reformované Církve Páně.“
„Bezva! Já taky! Jste z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1879
nebo z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1915?“
„Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!“
Na to jsem řekl:
„Chcípni, ty kacířský bezbožníku!“ a strčil ho dolů.

Sebevrah
Hlasuj