Rozhazovačný

Chlap se vrátí domů ve tři ráno, úplně opilý. Manželka ho začne ve dveřích zpovídat:
„Kdes byl?“
„No, stará, sem si trochu užíval…“
„A kolik jsi utratil?“
„No, asi tři tácy…“
„Cože, tři tisíce? Ty idiote, dovedeš si představit,
jak dlouho by mi vydržely tři tisíce?“
„Hmmmm, no, nepiješ, nekouříš, máš vlastní kundu…takže asi až do smrti…“

Rozhazovačný
Hlasuj