První kázání

Mladý kněz měl před prvním kázáním trému. Tak mu starý kněz radí, aby si dal na
kuráž dvě deci mešního vína. Po kázání se jde mladý zeptat, jaké to starému
připadalo, a ten povídá:
„Na poprvé docela dobré, ale udělal jsi tři chyby. Zaprvé, říkal
jsem dvě deci a ne dva litry. Zadruhé, Máří Magdaléna nebyla nevěstka, ale byla
zneuctěna. Zatřetí, na závěr se říká Amen a ne Ahoj.“

První kázání
Hlasuj