Pravda vyplave

Žena na smrtelné posteli, manžel klečí u lůžka a drží ji za ruku a tiše pláče.
Ženiny bledé rty se pohnou:
„Drahý, musím…“
„Drahá, nic neříkej.“
„Drahý, musím ti něco říct. Musím se přiznat.“
„Drahá, nic neříkej. Není se k čemu přiznávat. Všechno je v pořádku.“
„Ne, není. Musím zemřít s klidem v duši. Musím se přiznat, drahý,
byla jsem ti nevěrná.“
Manžel ji pohladil.
„Drahá, netrap se tím. Vím o tom všechno.
Proč myslíš, že bych tě jinak otrávil?“

Pravda vyplave
Hlasuj