Pozemské zásluhy

Řidič autobusu a kněz zemřeli ve stejný den. Přijdou ke Svatému Petrovi a ten
řidiče okamžitě pošle do nejvyššího nebe, zatímco na kněze se ani nepodívá.
Kněz čeká několik dní a pak to nevydrží a zeptá se:
„Jak to, že já, který jsem celý život kázal o Bohu, musím čekat
a ten řidič šel okamžitě do nejvyššího nebe?“
Svatý Petr odpověděl:
„Když jsi kázal ty, všichni spali, zatímco když
řídil ten řidič, všichni se modlili!“

Pozemské zásluhy
Hlasuj