Požár na stanici

Začala hořet policejní stanice. Policajti museli před ohněm utéci až na střechu.
Když přijeli hasiči, roztáhli plachtu a policajti začali po jednom skákat. Ale
vždycky, když policajt skočil, tak hasiči s plachtou uhnuli, a děsně se smáli,
když se policajt dole rozmázl. Až přišel na řadu poslední – náčelník. Ten tušil
podraz, tak vytáhl pistoli, namířil na hasiče a povídá:
„Mně se vám nepodaří oblafnout! Ruce vzhůru, plachtu na zem a
všichni tři kroky dozadu!“

Požár na stanici
Hlasuj