Polda na horách

Přijde policajt k bačovi a říká mu:
„Bačo, vsaď se o jednu ovci, že vím, kolik přesně jich tu máš.“
Bača koukne doleva a vidí obrovské stádo ovcí. Koukne napravo a vidí ještě
větší stádo ovcí. Tak teda souhlasí a ptá se:
„Tak teda kolik?“
„768.“
„Správně. Tak si teda jednu ovci vem.“
Policajt si jednu vybral a odchází pryč. Bača za ním volá:
„Vsaďme se o tu ovci, že uhodnu, jaké máš zaměstnání.“
Policajt souhlasí.
„Jsi policajt.“
„Jak jsi to uhodl?“
„No, nejdřív mi vrať toho čuvače a pak si o tom můžeme popovídat.“

Polda na horách
Hlasuj