Odlišné vidění světa

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami – rozhodnutý, že přijme
křesťanskou víru a že si tedy koupí ten krucifix.
Ukáže na jeden a ptá se prodavače, kolik stojí.
„Tisíc korun,“ odpoví prodavač.
„Hm, to je moc,“ řekne Žid. Rozhlídne se a ukáže na jiný:
„A kolik by stál tadyhle ten bez toho atleta?“

Odlišné vidění světa
Hlasuj