Obchodování po telefonu

Prodejce volá naslepo potenciálnímu zákazníkovi. Na druhém konci se ozve velmi
tichý hlas, který zjevně patří nějakému děcku. Prodavač:
„Dobrý den, mohl bych prosím mluvit s pánem domu?“
Děcko šeptá:
„Nemohl, tatínek má práci.“
„Mohl bych tedy mluvit s tvojí mámou?“
„Nemohl, má práci.“
„A co nějaký tvůj starší brácha nebo sestra?“
„Taky mají práci.“
Prodavač je už šeptajícím děckem docela vytočený:
„Je tam ještě někdo, s kým bych mohl mluvit?“
„Jo, jsou tady policajti, ale taky mají práci.“
„Sakra, co tam všichni dělají???“
„Hledají mne.“

Obchodování po telefonu
Hlasuj