O sňatku

Lordův sluha žádá svého pána:
„Sire, byl byste, prosím, tak laskav a dal mi příští týden dovolenou?“
„Ale ovšem, Jean,“ pak se zamyslí a říká:
„Jean, dovolte otázku. Sloužíte mi dobře a věrně již celých dvacet let
a nikdy jste o dovolenou nepožádal. Smím vědět, nač ji potřebujete teď?“
„Víte, sire, uzavřu sňatek!“
„Ale to je výtečné, gratuluji! Koho si berete?“
Sluha stydlivě odpoví:
„Ehm, zahradníka, pane.“
Lord se znechuceně odtáhne:
„Ale, Jean, vždyť je to labourista!“

O sňatku
Hlasuj