O nadhledu

Při setkání zemědělců se na večírku potkají americký farmář a ruský kolchozník.
Američan povídá:
„Kdybys viděl můj ranch a ty pastviny. Dva dni to objíždím autem.“
Kolchozník: „Kdybys viděl naše kolchozní lány, ty objíždím týden.“
Američan si lokne, mávne rukou a říká:
„Taky jsem měl takový auto.“

O nadhledu
4 (80%) 1 hlasů