Nevěra u zpovědi

Muž je se ženou v posteli, když žena zaslechne kroky na chodbě.
„Honem se běž schovat, to je můj manžel!“ vykřikne.
„Kam?“ ptá se vyděšený muž.
„Zavři se na záchod,“ navrhne žena.
Muž popadne své svršky, zavře se na záchodě a ze strachu si tam
raději ani nerozsvítí. Ve tmě se ozve dětský hlas:
„Tady je hrozná tma!“
„Kdo jsi?“ lekne se muž.
„Tam za dveřma je moje máma a já budu křičet!“ říká malý kluk.
„Proboha ne! Hele, když nebudeš křičet, tak ti dám dvacku,“
vyjednává muž.
„Ne, budu křičet!“ odpoví kluk.
„Tak ti dám dvě stovky,“ nabízí muž.
„To je málo, budu křičet!“ vyhrožuje kluk.
Muž postupně zvyšuje svou nabídku, až nakonec rezignuje:
„Dám ti pět set, to je všechno, co u sebe mám.“
Kluk souhlasí, vezme peníze a nenápadně se vytratí.
Manžel konečně odejde a muž může opustit záchod. Spěšně se rozloučí
se ženou a také odejde.
Žena jde odpoledne se synkem nakupovat. V obchodním domě ji kluk
zatáhne k bicyklům a ukazuje:
„Kup mi takový.“
„To nejde, ten stojí moc peněz,“ říká žena.
„Ale já mám pět stovek, hele!,“ chlubí se kluk.
„Kde jsi to vzal?“ ptá se žena.
Kluk zarytě mlčí.
„No tak, kde jsi to vzal, koukej mi to říct. Snad jsi to neukradl?“
rozčílí se žena. Kluk stale mlčí.
Rozčilená žena chytí kluka za ruku a odtáhne jej k blízkému kostelu.
„Když to neřekneš mně, budeš se s tím muset svěřit panu faráři!“
„Pane faráři, vyzpovídejte prosím kluka, nechce mi prozradit, kde vzal
těch pět stovek!“ sděluje žena rozčileně a dost nahlas faráři.
Pan farář se porozhlédne po ostatních, přikývne a jde s klukem do
zpovědnice. Když se oba posadí, kluk řekne:
„Tady je hrozná tma…“
To faráře rozzlobí a řekne:
„Nezačínej s tím zase!“

Read more

Komunikační metody

V malém přímořském městečku je páter v kostele již unaven ze
zpovídání, když má neustále poslouchat, jak se mu lidé svěřují se
svými nevěrami. A tak na příští mši vyhlásí:
„Kdo se mi chce svěřit s tím, že byl svému partnerovi nevěrný, stačí,
když mi řekne, že spadl do zálivu.“
Tato konvence se ujala a páter měl ulehčenou práci. Čas plynul a po pár měsících
starý páter zemřel. Na jeho místo nastoupil nový.
Po několika dnech navštíví nový páter policejní stanici.
„Měli byste něco udělat s bezpečností u zálivu. Neustále tam padají
lidé,“ říká policistovi.
Ten se pobaveně usměje a doporučí páterovi, aby zašel za policejním ředitelem.
Policejnímu řediteli páterova nevědomost také přijde k smíchu
a pošle jej za starostou.
Páter jde za starostou:
„Měli byste něco udělat s bezpečností kolem zálivu, neustále tam
lidé padají,“ stěžuje si.
Starosta se směje, až se za břicho popadá. Páter už se rozčílí:
„No to není žádná legrace! Zrovna vaše žena tam
minulý týden spadla šestkrát!“

Read more

Setkání dvou světů

Jede takhle jeptiška autobusem, na ruce ma sádru. Přisedne si k ní kněz
a ptá se:
„Co se vám stalo, sestro?“
„Uklouzla jsem ve vaně, otče.“
Za nimi jedou dva somráci a jeden se ptá druhého:
„Ty, vole, co je to vana?“
„Nevím, copak jsem katolík?!“

Read more

Zapálil svíci

Paní Macháčková šla po náměstí a potkal ji kněz Opička:
„Jak se máme, paní Macháčková, neoddával jsem vás před dvěma
lety?“
„Ano, otče, byl jste to vy. Mám se dobře.“
„A co nějaké ratolesti, už máte?“
„Ještě ne, otče.“
„Jedu příští týden na konferenci do Vatikánu, tak tam za vás zapálím svíci.
„Děkuji mnohokrát, otče.“
Minulo několik let a potkali se znova. Kněz se ptá:
„Dobrý den, paní Macháčková. Tak co, jak se vede?“
„Ale, docela to ujde, otče.“
„A co dětičky, už nějaké máte?“
„Ano, otče. Mám dvoje dvojčata a k tomu čtyři další – osm
dohromady.“
„To je báječné. A co váš pan manžel?“
„Včera jel do Vatikánu, sfouknout tu pitomou svíci!“

Read more

Tři mrtví v nebi

Svatý Petr takhle na bráně zastaví tři chlápky a povídá:
„Pánové, poslední dobou máme děsně přeplněno, takže mi nejdřív
musíte říct, jak jste zemřeli a já posoudím, zda máte nárok na místo tady.“
První chlápek se pouští do vyprávění:
„Bydlel jsem v centru v tom novém mrakodrapu, ve třicátem patře.
Jednou jsem takhle odpoledne na balkóně cvičil aerobic, když jsem nějak
zaškobrtl a převážil se přes okraj. Naštěstí se mi povedlo, jak jsem padal,
se o patro níž chytit zábradlí. Měl jsem i štěstí, že v tom bytě někdo byl.
Zevnitř vylezl nějaký člověk, ale místo, aby mi pomohl, mě začal mlátit přes
prsty. Chvíli jsem se ještě držel, ale když si ten chlap doběhl přes kladivo a
jeden po druhém mi přerazil prsty, tak jsem se pustil. Nějakým zázrakem jsem
dopadl do hustého křoví a kromě pár škrábanců a vyraženého dechu se mi nic
nestalo. No, a když jsem se tak hrabal z toho křoví, najednou jsem zaslechl
divný zvuk, zvedl hlavu a přímo na mě přistála lednice. No, a to mě už zabilo a
tak jsem tady.“
„No, to je hodně skličující příběh, tak běžte dál. A co vy?“ ptá se
Petr dalšího.
„Já dělal v účetní firmě ve městě a jednou mi někdo zavolal, že mi
nějaký chlápek chodí za ženou. Tak jsem se sebral, honem domů. Výtahy nejezdily,
tak jsem musel vyběhnout devětadvacet pater. Vlítnu do bytu, žena v županu,
zpocená. Tak já prohledal celej byt. Až na balkóně jsem toho mizeru našel. On se
nechtěl pustit, tak jsem ho praštil po prstech kladivem. A představte si, on
spadne dolů celou tu výšku a nic se mu nestane. Já vám byl tak rozčílenej,
vlítnul jsem do kuchyně, popad ledničku a hodil jsem ji na něj z toho balkónu.
Jenže už nejsem nejmladší a srdce ten nápor nevydrželo, tak jsem se tam složil a
už mě neprobudili.“
„No, to je taky smutné, tak běžte. A co vy?“
„No, to se vám takhle jednou schovávám nahatej v lednici….“

Read more

Spáč

Jednoho dne šla paní Nováková do kostela poradit se s knězem:
„Reverende, mám problém. Můj muž vždycky v průběhu vašich kázání
usíná. Je to ostudné, a já nevím, co mám dělat.“
„Mám nápad. Sedněte si dopředu, abych na vás viděl. Vezměte si
tenhle napínáček. Já seshora uvidím, když váš manžel usne, dám vám znamení a vy
ho píchnete do nohy.“
V neděli na kázání samozřejmě pan Novák usnul. Kněz to zpozoroval a rozjel
plán:
„A komu vděčíme za nejvyšší oběť?“ a pokynul paní Novákové.
„Ježíši!“ zařval pan Novák, když ho jeho žena bodla ostrým hrotem.
„Ano, máte pravdu, pane Novák, Ježíš se za nás všechny
obětoval.“
Pan Novák brzy znovu upadl do dřímoty. Kněz si zase všiml.
„Kdo je naším zachráncem? Pro koho žijeme?“ a kývl na paní
Novákovou.
„Proboha!“ vyrazil pan Novák, když mu žena opět vrazila napínáček do
nohy.
„Ano, zase máte pravdu,“ pravil kněz s úsměvem.
Pan Novák zase upadával do spánku, knězovo kázání nabíralo na tempu a stalo se,
že jeden z jeho rozmáchlých pohybů rukama na kazatelně pochopila paní Nováková
jako další signál.
„A co řekla Eva Adamovi, když mu porodila devětadevadesátého
syna?“ řekl zrovna kněz.
Paní Nováková bodla a manžel zařval:
„Ještě jednou do mě tuhle prokletou věc zarazíš a já ti ji vyrvu a
nacpu do prdele!“

Read more

Hitler v kostele

Přijde Hitler do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne:
„Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Rakousko.“
„Máš štěstí.“
„Ó děkuji Ti Pane, že jsi mi dal Čechy.“
„Máš štěstí.“
Hitler se podiví, ale pokračuje:
„Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Francii.“
„Máš štěstí,“ zní znovu odpověď Ježíše.
Hitlerovi to již nedá a tak se zeptá:
„Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?“
„Protože kdybych neměl přibité nohy, tak Tě kopnu do držky.“

Read more

Krása v nebi

Zemřela v mladém věku slavná herečka a vstoupila v celé kráse svých vnad do
ráje. Ujal se jí sám svatý Petr a doprovázel ji vyhrazenou cestou k rajskému
oddělení pro nevinné sexbomby, chráněnému před vetřelci hlubokým vodním
příkopem.
„Tady na té úzké lávce musíš být velmi opatrná,“ připomínal jí
důrazně svatý Petr před příkopem.
„Jdi napřed a přísně se střež jakékoliv hříšné myšlenky – sic
spadneš do vody a cesta do ráje ti bude navždy uzavřena…“
Herečka jde, nebere jeho výstrahu vážně a tak si lehce vykračuje, vlní se v
bocích a rozverně kroutí zadečkem, jak byla zvyklá před kamerou. Jeden krok,
druhý, třetí, čtvrtý… a vtom to za ní hlasitě žbluňklo.

Read more

Tvrdý test

Do jednoho renomovaného kláštera chtěl vstoupit novic. Bylo mu řečeno, že musí
projít náročným testem sexuální zdrženlivosti. Test vypadal tak, že všichni
členové řádu se shromáždili spolu s novici v jedné místnosti. Všichni se svlékli
a na své údy si připevnili malé zvonečky. Poté byla do místnosti vpuštěna mladá
svůdná žena. Pokud někomu zazvonil zvoneček, nemohl být přijat za člena řádu.
Náš novic napoprvé neuspěl a členové mu radili:
„Běž na rok do pouště a žij osaměle, to ti pomůže, vytrénuješ si
vůli.“
Tak se mladík sebral a šel. Po roce stráveném meditacemi se navrátil do kláštera
k opakování testu. Ani napodruhé se nedokázal ovládnout a zazvonil. Byl tedy
poslán na další rok do pouště meditovat. Opět se navrátil, tentokráte již s
železnou vůlí. Odolal svodům mladého dívčího těla. Když to ostatní viděli,
představený řádu mu oznámil, že je přijat za člena a za odměnu za své odříkání
může oné sličné dívce alespoň políbit ruku.
Mladík tedy nelenil, vystoupil z řady, došel k dívce a sehnul se k její ruce.
V tom se z řady za ním ozvalo sborové zvonění.

Read more