Nevěra u zpovědi

Muž je se ženou v posteli, když žena zaslechne kroky na chodbě.
„Honem se běž schovat, to je můj manžel!“ vykřikne.
„Kam?“ ptá se vyděšený muž.
„Zavři se na záchod,“ navrhne žena.
Muž popadne své svršky, zavře se na záchodě a ze strachu si tam
raději ani nerozsvítí. Ve tmě se ozve dětský hlas:
„Tady je hrozná tma!“
„Kdo jsi?“ lekne se muž.
„Tam za dveřma je moje máma a já budu křičet!“ říká malý kluk.
„Proboha ne! Hele, když nebudeš křičet, tak ti dám dvacku,“
vyjednává muž.
„Ne, budu křičet!“ odpoví kluk.
„Tak ti dám dvě stovky,“ nabízí muž.
„To je málo, budu křičet!“ vyhrožuje kluk.
Muž postupně zvyšuje svou nabídku, až nakonec rezignuje:
„Dám ti pět set, to je všechno, co u sebe mám.“
Kluk souhlasí, vezme peníze a nenápadně se vytratí.
Manžel konečně odejde a muž může opustit záchod. Spěšně se rozloučí
se ženou a také odejde.
Žena jde odpoledne se synkem nakupovat. V obchodním domě ji kluk
zatáhne k bicyklům a ukazuje:
„Kup mi takový.“
„To nejde, ten stojí moc peněz,“ říká žena.
„Ale já mám pět stovek, hele!,“ chlubí se kluk.
„Kde jsi to vzal?“ ptá se žena.
Kluk zarytě mlčí.
„No tak, kde jsi to vzal, koukej mi to říct. Snad jsi to neukradl?“
rozčílí se žena. Kluk stale mlčí.
Rozčilená žena chytí kluka za ruku a odtáhne jej k blízkému kostelu.
„Když to neřekneš mně, budeš se s tím muset svěřit panu faráři!“
„Pane faráři, vyzpovídejte prosím kluka, nechce mi prozradit, kde vzal
těch pět stovek!“ sděluje žena rozčileně a dost nahlas faráři.
Pan farář se porozhlédne po ostatních, přikývne a jde s klukem do
zpovědnice. Když se oba posadí, kluk řekne:
„Tady je hrozná tma…“
To faráře rozzlobí a řekne:
„Nezačínej s tím zase!“

Nevěra u zpovědi
Hlasuj