Nerozhodnost

Farář se modlí ve vesnickém kostele:
„Pane Bože, buď mi ve své vševědoucnosti nápomocen. Sedlák Bárta mě
včera požádal, abych mu půjčil svůj povoz a koně. Ale já si říkám, pane Bože,
ten sedlák není dobrý človek, co když mi tu půjčku zapře, a naše chudá farnost
přijde o povoz s koňmi. Na druhou stranu, když mu ten povoz nepůjčím, on zakáže
svým pacholkům chodit do kostela a naše farnost přijde o ovečky. Tak mi poraď,
pane Bože, co mám teď dělat? Už vím, pane Bože, nejlepší bude zvolit zlatou
střední cestu! Já mu řeknu, ať mi políbí prdel!“

Nerozhodnost
1 (20%) 1 hlasů