Nečekaná mužnost

Sluha pomáhá při koupeli svému lordovi, když náhle spatří,
že lordovo kladélko se postavilo.
Celý udivený, vzhledem k věku svého pána, se ho zeptá:
„Mylorde, mám tuto radostnou novinu oznámit paní?“
Lord na to:
„Raději se to pokusíme propašovat do města, Johne!“

Nečekaná mužnost
Hlasuj