Nebeské praktiky

To se takhle jednou Svatý Petr rozhodne zjistit, jak jsou na tom
pražští studenti při přípravě na zkoušky. Povolá tedy anděla, ať
zjistí, co se dole děje.
Je jeden měsíc před zkouškami a anděl hlásí:
„Medici se učí a ekonomové a právníci chlastají.“
Týden před zkouškami:
„Medici si už opakujou, všechno umějí, ekonomové začínají číst skripta
a právníci chlastají.“
Večer před zkouškami:
„Medici jsou už naučený, uměj to pozpátku, ekonomové dočetli taktak
Samuelsona a právníci se modlejí.“
Svatý Petr povídá:
„Modlejí říkáš? No tak to jim pomůžeme…“

Nebeské praktiky
Hlasuj