Mezery v anatomii

To takhle byla jedna adeptka na zkoušku z anatomie, ale protože byla trošičku
dutá, tak jí hrozila čtyřka, jenže onen zkoušející měl pochopení pro studenty
a tak jí dal zachraňující otázku:
„Z jakého svalstva jsou stydké pysky?“
Ona dívčina se zamyslela a nesměle pípla:
„Z příčně pruhovaného?“
A zkoušejícímu nezbylo než jí říci:
„Tak si s nima zatleskejte a přijďte příště.“

Mezery v anatomii
3 (60%) 1 hlasů