Metody psychiatrie

Známý psychiatr hostem u lady Grace. Rozhovor se brzy stočí na jeho povolání:
„Můžete mi říci, doktore, jak zjistíte duševní poruchu u člověka,
který navenek vypadá úplně normálně?“ táže se lady Grace.
„To je jednoduché,“ odpoví psychiatr. „Položím mu nějakou velmi
jednoduchou otázku, kterou normální člověk bez obtíží zodpoví. Když
zaváhá, je to určitá známka duševní nerovnováhy.“
„Jakou otázku například?“
„No, můžete se ho třeba zeptat takto: ‚Kapitán Cook podnikl tři cesty
kolem světa a při jedné z nich zemřel. Při které?’“
Lady Grace přemýšlí a pak řekne nervózně:
„Neměl byste jiný příklad, víte, musím přiznat,
že historie není mou silnou stránkou.“

Metody psychiatrie
Hlasuj