Manželské povinnosti

Lord klepe na ložnici své manželky.
„Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“
Lady velice rozradostněná otevře, lord splní své manželské povinnosti
a spokojen odchází. Za hodinu lord opět klepe na ložnici své manželky.
„Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“
Lady opět velice rozradostněna otevře (i když s mírným údivem ve tváři), lord
opět splní své manželské povinnosti a spokojen funíc odchazí. A za hodinu lord
opět klepe na ložnici své manželky.
„Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“
Lady velice udivena otevře se slovy:
„Ale drahý lorde, vy se dnes úplně překonáváte. Dnes jste zde již potřetí!“
Lord se praští do hlavy a říká:
„Pro Boha, to bude ta moje zatracená skleróza!“

Manželské povinnosti
Hlasuj