Manželé u zpovědi

Manželé jdou společně ke zpovědi. První jde on.
„Odpusťte mi, prosím, otče, zhřešil jsem.“
„Jak se to stalo, můj synu?“ ptá se páter.
„Víte, stalo se to, když se má žena ohnula přes mrazničku, jak jsem
viděl její zadeček, tak jsem dostal takovou hříšnou touhu, nevydržel
jsem a začal jsem s ní obcovat.“
Páter muži vysvětlí, že když to dělal se svou manželkou, tak že to
není hřích, u manželů jsou takové situace normální. Muž se však stále
cítí vinen, a tak mu páter přikáže pomodlit třikrát Zdrávas Maria.
Poté jde jeho žena a svěří se, že měla styk se svým mužem, když se
ohnula přes mrazničku. Páter opět vysvětluje, že pohlavní styk mezi
manželi není hřích, ale žena pořád trvá na tom, že se cítí vinna.
A tak i ona dostane přikázání pomodlit třikrát Zdrávas Maria.
Když žena odchází, ptá se:
„Otče, a nezakážete nám chodit do kostela?“
„Zakážu chodit do kostela? Jak jste přišla na takový nesmyslný
nápad?“ diví se páter.
„No, víte,“ říká ona, „do té samoobsluhy nám už vstup zakázali.“

Manželé u zpovědi
Hlasuj