Kontrola

Přijde major na kontrolu útvaru. Dozorný mu hlásí:
„Pane majore, v době mé služby se nic mimořádného nestalo!“
„V pořádku. A co tamhlety zakrvavené lopaty?“
„Ale, to jsme pohřbívali mrtvé!“
„Jaké mrtvé???“
„Ale, vybuchl nám muniční sklad!“
„Muniční sklad??? A kdo to zavinil???“
„Ale, náčelník štábu si tam zapálil cigaretu!“
„Nananáčelník štábu??? Ale ten přece nekouří!“
„A vy byste si nezapálil, kdyby vám ukradli bojovou zástavu?“

Kontrola
Hlasuj