K doktorovi

Stojí takhle policajt ve službě na rohu a najednou naproti na chodníku vidí
kolegu, jak před sebou valí velký sud.
„Kam to valíš?“
„Ale, byl jsem tuhle u doktora a ten mi řekl, že mám donést za měsíc moč.“
Tak za hodinku ten první vidí druhého, jak to valí zpátky.
„A proč to valíš zpátky?“
„Ale, našli mi tam cukr, tak jim ho tam přece nenechám!“

K doktorovi
Hlasuj