Jiný kraj, jiný mrav

Mladík z Austrálie přijede do New Yorku, najde na ulici prostitutku a přivede si
ji do hotelu. Ona si sundá blůzu, on vyhodí židli z okna. Ona si sundá sukni, on
vystrčí oknem i postel. Ona říká:
„Hele, víš vůbec, co děláš?“
„Myslím, že jo. A jestli to bude podobné, jako s klokanem, budeme
potřebovat docela dost místa.“

Jiný kraj, jiný mrav
Hlasuj