Jarní zvyklosti

Pepek dává Mařce jakýsi divný balíček, cosi tím prosakuje a vůbec je to
jakési neforemné, ale co, Mařka konečně dostala dárek, tak se raduje
a rozbalí to. A kouká, krabice je plná zakrvácených chlupatých kousků čehosi.
Mařka vyjekne na Pepka:
„Probůh, co to je?“
A Pepek s mírně podroušeným pohledem klidně odpovídá:
„No co, je jaro, tak jsem ti natrhal kočičky.“

Jarní zvyklosti
Hlasuj