Hlava

Jdou dva policajti lesem a najednou uvidí na zemi se povalující
useknutou hlavu. Ten jeden se sehne a povídá:
„Člověče, není ti ta hlava nějaká povědomá?“
Nato ten druhý říká:
„Člověče, dyť je to náš šéf.“
Ten první vezme hlavu za vlasy a drží ji v napnuté
paži vysoko před sebou a říká:
„To nemůže být on, náš šéf nebyl tak
vysoký!“

Hlava
Hlasuj