Hitler v kostele

Přijde Hitler do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne:
„Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Rakousko.“
„Máš štěstí.“
„Ó děkuji Ti Pane, že jsi mi dal Čechy.“
„Máš štěstí.“
Hitler se podiví, ale pokračuje:
„Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Francii.“
„Máš štěstí,“ zní znovu odpověď Ježíše.
Hitlerovi to již nedá a tak se zeptá:
„Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?“
„Protože kdybych neměl přibité nohy, tak Tě kopnu do držky.“

Hitler v kostele
Hlasuj