Fyzika je krutá

Po poušti jede typický arab na své velbloudici a horko je k padnutí. Náhle kolem
něj profrčí český cyklista na kole Olpran. Když se cyklista a Arab sejdou večer
pod jednou palmou v oáze, vyptává se Arab Čecha, jak to dělá, že nepadne při
jízdě na kole horkem. Čech mu ochotně prozradí, že zkrátka jede tak rychle, že
ho svištící vzduch ochladí. Arab vyskočí na velbloudici a pobízejíc ji bičem
žene přes poušť. Asi po hodině běhu velbloudice padne mrtvá. Arab sleze
ze hřbetu a naštvaně do ní kopne:
„Asi zmrzla, svině!“

Fyzika je krutá
Hlasuj